[NSRP Complex Project] VHE has been completed the construction work at RFCC area

Nhận nhiệm vụ lắp dựng và hoàn thiện hạng mục RFCC cho nhà thầu Nippon Express Co.,Ltd (NEX) vào những ngày cuối năm Giáp Ngọ, tập thể anh em đội lắp dựng số 2 đứng đầu là Kỹ sư Cao Thành Huy rất quyết tâm để hoàn thành dự án.

Trải qua 6 tháng nắng gió trên công trường lọc hóa dầu Nghi sơn, tập thể CBCNV công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn (VHE) đã hoàn thành xuất sắc của hạng mục với yêu cầu rất khắt khe của nhà thầu đến từ Nhật bản với :

- An toàn

- Chất lượng

- Tiến độ

Thợ hàn công ty VHE tại RFCC (6G Position)

 

[NSRP Complex Project] AF00 - Zone 1

Nghi sơn 31/7/2016.