Tekla Structures

Tekla Structures: Thực Hành Trong Kết Cấu Thép 01/07/2024

Tekla Structures: Thực Hành Trong Kết Cấu Thép

Tekla Structures là một phần mềm BIM (Mô hình hóa thông tin xây dựng) hàng đầu được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực thiết kế kết cấu thép. Phần mềm này cung cấp cho kỹ sư và nhà...

Xem thêm
Banner Contact Us
Liên hệ

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi nhận được thông tin