Hệ thống ống cấp nước tuần hoàn

Tên dự án:

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 1

Khách hàng: TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERVICES CORPORATION
Hạng mục thi công: Hệ thống ống cấp nước tuần hoàn
Phạm vi thi công: Gia công chế tạo, Thiết kế
Khối lượng: 1424 tấn
Thời gian: 2014

Các dự án khác

Banner Contact Us
Liên hệ

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi nhận được thông tin