Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1

Tên dự án:

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1

Khách hàng TOSHIBA PLANT SYSTEMS & SERVICES CORPORATION
Hạng mục thi công B.O.P YARD PIPING
Phạm vi thi công: Thiết kế, Gia công chế tạo, Cung cấp vật tư
Khối lượng:
Thời gian: 2014

Các dự án khác

Banner Contact Us
Liên hệ

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi nhận được thông tin