Kết cấu thép nhà xe tự động

Tên dự án:

Kết cấu thép nhà để xe tự động

Khách hàng: IHI
Hạng mục thi công: Kết cấu thép khung chính
Phạm vi thi công: Engineering
Khối lượng:
Thời gian:

 

Các dự án khác

Banner Contact Us
Liên hệ

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi nhận được thông tin