Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Tên dự án:

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Khách hàng:
Hạng mục thi công: Kết cấu thép, Ống khói
Phạm vi thi công: Thiết kế
Khối lượng:
Thời gian: 2012

Các dự án khác

Banner Contact Us
Liên hệ

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi nhận được thông tin