Chế độ phúc lợi

Chương Trình Đào Tạo Hoà Nhập: VHE On Board 2024 10/05/2024

Chương Trình Đào Tạo Hoà Nhập: VHE On Board 2024

Chương trình đào tạo hòa nhập của VHE được thực hiện trong quá trình các CBCNV mới gia nhập chính thức tại doanh nghiệp. Hoạt động này diễn ra nhằm giải đáp các vướng mắc cho nhân sự, hỗ...

Xem thêm
Banner Contact Us
Liên hệ

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn khi nhận được thông tin